Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Оповестяване на предлагани цени от участниците, подали оферти в ОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти...

Оповестяване на предлагани цени от участниците, подали оферти в ОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти...

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСВАНИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за Закона за обществените поръчки уведомявам всички заинтересовани лица, че отварянето и оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли”, ще се състои на 23.01.2015г. от 09.00 часа в Заседателната зала на ОбА - гр. Симитли, гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27.