Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост 2017

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост 2017

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

 

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 4 

Регистър на сдруженията 

№ по ред 

Регистрационен номер 

Наименование1 

Адрес 

Предмет на дейност2 

Срок3 

Представени идеални части в % от 

етажната собственост 

Членове на управителния съвет 

(имена, адрес, електронна поща) 

Начин 

на представителство4 

1. 

1/19.12.2016г.

„гр.Симитли, кв.Ораново, ул. „Димитър Благоев” № 16, вх. А и Б” 

гр.Симитли, кв.Ораново, ул. „Димитър Благоев” № 16, вх. А и Б 

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

90.43 %

Председател: 

@

Член: 

Кирил Бориславов Стойчев, адрес: гр.Симитли, кв. Ораново, ул. „Димитър Благоев” № 16, вх.А, ап.7 

Член: 

Мила Андонова Величкова, адрес: гр.Симитли, кв. Ораново, ул. „Димитър Благоев” № 16, вх.Б, ап.1 

Заедно и поотделно

2. 

2/19.12.2016г.

„гр. Симитли, ул.„Васил Левски” 47, блок 3

гр.Симитли, ул. „Васил Левски” № 47, бл.3  

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател: 

Цветана Любенова Величкова, адрес: гр.Симитли, ул. „Лале” № 4 

Член: 

Елена Ангелова Григорова, арес: гр.Симитли, ул. „Васил Левски” № 47, бл.3, ет.2, ап.5 

Член: 

Николай Величков Трендафилов, адрес: с.Ракитна, община Симитли, област Благоевград

Заедно и поотделно

3 

3/05.01.2017г.

„село Черниче, община Симитли, ул. „Никола Вапцаров” 8, вх.А и Б”

село Черниче, община Симитли, ул. „Никола Вапцаров” 8, вх.А и Б

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

94.73%

Председател: 

@

Член: 

Росен Кирилов Пандурски, арес: с.Черниче, община Симитли, ул. „Никола Вапцаров” № 8, вх.А, ап.3 

Член: 

Васил Иванов Стоянов, адрес: с.Черниче, община Симитли, ул. „Никола Вапцаров” № 8, вх.Б, ап.6 

Заедно и поотделно

4.

4/17.01.2017г.

„село Черниче, община Симитли, ул. „Роза” 15, вх.А, Б и В”

село Черниче, община Симитли, ул. „Роза” 15, вх.А, Б и В

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател: 

@

Член: 

Фросина Райчева Стоицова, адрес: с.Черниче, община Симитли, ул. „Роза” № 15, вх. В, ап.1

Член: 

Драгомир Методиев Александров, адрес: с.Черниче, община Симитли, ул. „Роза” № 15, вх.А, ап.1 

5.

5/25.01.2017г.

гр.Симитли, ул. „Христо Ботев”, бл.5, вх.А и Б”

гр.Симитли, ул. „Христо Ботев”, бл.5, вх.А и Б

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател: 

@

Член: 

Таня Кирилова Тасева, адрес: гр. Симитли, ул. „Хр.Ботев” № 36,блок 5, вх. Б, ет.3, ап.17

Член: 

Кирил Бориславов Чифлигаров, адрес: гр. Симитли, ул. „Хр.Ботев” № 36,блок 5, вх. А, ет.3, ап.7

Заедно и поотделно

6.

6/27.01.2017г.

гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски”, бл.12, бл.2”

гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски” № 12, бл.2

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

92.506%

Председател: 

Ангел Вангелов Вангелов, адрес: гр.Благоевград, ул. „Страцин” № 3, (партер), This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Член: Боряна Павлова Бачева, адрес: гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски” № 12, бл.2, ап.12

Член:

Спаска Давидкова Цолова, адрес: гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски” № 12, бл.2, ап.6

Заедно и поотделно

7.

7/31.01.2017г.

гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски”, бл.8, бл.4”

гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски” № 8, бл.4

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

92.7826%

Председател:

@

Член: Георги Кирилов Узунов, адрес: гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски” № 8, бл.4, ап.4

Член:

Надежда Венчова Стойчева, адрес: гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски” № 8, бл.4, ап.6

Заедно и поотделно

8.

8/02.02.2017г.

гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски”, бл.14, бл.3”

гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски” № 14, бл.3

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

83.8007%

Председател:

_1955@

Член: Борислав  Николов Карпузов, адрес: гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски” № 14, бл.3, ап.2

Член:

Богдана Петрова Разакова, адрес: гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски” № 14, бл.3, ап.4

Заедно и поотделно

9.

9/03.02.2017г.

гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски”, бл.10, бл.1”

гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски”, бл.10, бл.1

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател:

@

Член: Страхил Христов Ботев, адрес: гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски” № 10, бл.1, ап.11

Член:

Благой Богданов Борсучки, адрес: гр.Симитли, ул. „Христо Смирненски” № 10, бл.1, ап.5

Заедно и поотделно

10.

10/06.02.2017г.

село Брежани, община Симитли, ж-к „Миньор” бл. 4, вх.А и Б

село Брежани, община Симитли, ж-к „Миньор” бл. 4, вх.А и Б

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

83.674%

Председател:

Радка Павлова Груева, адрес: с.Брежани, ж-к. „Миньор” бл. № 4, вх.А, ет.2, ап.4

Член: Димитър Николов Митев, адрес: с.Брежани, ж-к. „Миньор” бл. № 4, вх.А, ет.2, ап.3

Член:

Георги Христов Апостолов, адрес: с.Брежани, ж-к. „Миньор” бл. № 4, вх.А, ет.3, ап.6

Заедно и поотделно

11.

11/07.02.2017г.

с.Брежани, община Симитли, ж.к „Миньор” бл. 2, вх.А и Б

с.Брежани, община Симитли, ж.к „Миньор” бл. 2, вх.А и Б

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател:

Георги Кирилов Димитров, адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор” бл. № 2, вх.Б, ет.2, ап.4

Член: Албена Любенова Тодорова, адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор” бл. № 2, вх.Б, ет.1, ап.1

Член:

Валентин Георгиев Саев, адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор” бл. № 2, вх.А, ет.2, ап.4

Заедно и поотделно

12.

12.07.02.2017г.

с.Брежани, община Симитли, ж.к „Миньор” бл. 3, вх.А и Б

с.Брежани, община Симитли, ж.к „Миньор” бл. 3, вх.А и Б

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

91.895%

Председател:

Георги Златков Тунтев, адрес: гр.Благоевград, ул. „Ангел Кънчев” № 20

Член: Валентина Любенова Саева, адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор” бл. № 3, вх.А, ет.2, ап.3

Член:

Лиляна Владова Качева, адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор” бл. № 3, вх.Б, ет.2, ап.4

Заедно и поотделно

13.

13/08.02.2017г.

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, бл. 9, вх.А, Б и В

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, бл. 9, вх.А, Б и В

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател:

Катя Стефанова Ангелова, адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл. № 9, вх.А, ет.1, ап.1

Член: Севда Асенова Иванова, адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор” бл. № 9, вх.Б, ет.2, ап.4

Член:

Стоянка Борисова Качева     , адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор” бл. № 9, вх.А, ет.2, ап.4

Заедно и поотделно

14.

14/08.02.2017г.

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, бл. 5, вх.Б, Д и Е

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, бл. 5, вх.Б, Д и Е

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател:

Росица Лазарова Достумска, адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл. № 5

Член: Валери Ботьов Боянов,адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор” бл. № 5, вх.Е, ет.3, ап.4

Член:

Лазар Костадинов Достумски, адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор” бл. № 5, вх.Д, ет.2, ап.1

Заедно и поотделно

15.

15/09.02.2017г.

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, Технически блок 12, вх. А,Б,I, II, III, IV

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, Технически блок 12, вх.А,Б,I,II, III, IV

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател:

Антон Добринов Гогов ,адрес: гр.Симитли, ул. „Цар Симеон” № 2

Член: Петър Езиколов Николов,адрес: с.Брежани, Технически блок № 12, в ж.к. „Миньор” вх.А, ет.2

Член:

Валери Ботьов Боянов       , адрес: с.Брежани, Технически блок № 12, в ж.к. „Миньор” вх.Б, ет.2

Заедно и поотделно

16.

16/10.02.2017г.

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, бл. 6, вх. А,Б,В,Г,Д и Е

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, бл. 6, вх. А,Б,В,Г,Д и Е

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

84.6979 %.

Председател:

Стоян Кирилов Томанов     ,адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл. № 6, ет.3

Член: Красимир Костадинов Аврионов   ,адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл. № 6, Член:

Христо Йосифов Тодоров     , адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл. № 6

Заедно и поотделно

17.

17/13.02.2017г

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, Нов блок, вх. А и Б

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, Нов блок, вх. А и Б

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател:

Стефан Славчов Костов      ,адрес: с.Ракитна, община Симитли, област Благоевград

Член: Йордан Йосифов Гълъбов    ,адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, Нов блок, вх.А, ет.4

Член:

Николай Смиленов Младенски         , адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, Нов блок, вх.Б, ет.1

Заедно и поотделно

18

18/14.02.2017г

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, бл.7, вх. А и Б

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, бл.7, вх. А и Б

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател:

Мария Иванова Георгиева     ,адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл.7, вх.А, ет.2, ап.4

Член: Роза Стойкова Георгиева    ,адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл.7, вх.А, ет.2, ап.4

Член:

Божана Георгиева Иванова          , адрес: гр.Благоевград, ж.к. „Еленово” , бл. 134, ет.4

Заедно и поотделно

19

19/14.02.2017

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, бл.8, вх. А,Б и В

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор”, бл.8, вх. А,Б и В

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател:

Елена Асенова Томанова          ,адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1

Член: Миглена Ангелова Владимирова          ,адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл.8, вх.Б, ет.1, ап.1

Член:

Христина Райнова Тачова           , адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл.8, вх.В, ет.2, ап.3

Заедно и поотделно

20

20/22.02.2017г.

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор” бл.10, вх. А,Б и В

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор” бл.10, вх. А,Б и В

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател:

Емил Крумов Пендурков          , адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл.10, вх.В, ет.3, ап.6

Член: Владимир Александров Андреев,адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл.10, вх.В, ет.1, ап.1

Член:

Иван Гоцев Серафимов            , адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл.10, вх.Б, ет.1, ап.1

Заедно и поотделно

21

21/20.03.2017г

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор” бл. 1, вх. А и Б

с.Брежани, община Симитли, ж.к. „Миньор” бл. 1, вх. А и Б

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател:

Йорданка Борисова Лулейска          , адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл.№ 1, вх.Б, ет.2, ап.3

Член: Димитър Николов Голаков,адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл.№ 1, вх.А, ет.3, ап.6

Член:

Стоян Василев Андреев            , адрес: с.Брежани, ж.к. „Миньор”, бл.№ 1, вх.А, ет.2, ап.3

Заедно и поотделно

22

22/18.04.2017г

„гр.Симитли, ул. „Христо Ботев” № 41”

гр.Симитли, ул. „Христо Ботев” № 41

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

безсрочно

100%

Председател:

@

Член: Валентин Илиев Илиев, адрес: гр.Симитли, ул. „Христо Ботев” № 41, ап.5

Член:

Велислава Димитрова Прошина, адрес: гр.Симитли, ул. „Христо Ботев” № 41, ап.3

Заедно и поотделно

1 Посочва се наименованието на сдружението съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците (съгласно чл. 27, ал. 4, т. 2 ЗУЕС задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името на района).

2 Посочва се предметът на дейност, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците.

3 Посочва се срокът, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците.

4 Начинът на представителство, което може да бъде: само заедно, заедно и поотделно или винаги определен брой членове заедно, се определя със споразумението за създаване на сдружение на собствениците.