Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

 До 
Христина Томова Костовска
с.Чеканчево, общ.Горна Малина, обл.Софийска / имот № 216023 /
        
            Христо Крумов Христов
ул.”Зеленка” № 7,
гр.Благоевград, / имот № 216023 /
 
Станислав Янев Неделчев
ж.к.”Възраждане” № 61,, вх.2, ет.7, ап.43
гр.Варна   / имот № 216023 /
Гина Томева Парушева
Ж.к.”Красно село” № 188, ет.12
Гр.София   / имот № 216023 /
       Уведомявам Ви, че е изработен ПУП – ПЗ -  подробен устройствен план –  план за застрояване  с отреждане за  имот с планосн.№ 216044, местност  “Полето”  в землището на гр.Симитли, съседен на Вашия имот,                  с цел промяна на предназначението на земеделска земя в „Друг вид производствен , складов обект”. Възложител на  ПЗ е  Деян Давидков.  
                 В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, отдел СУСКЕ.
ЕШ
    Кмет на общ.Симитли.....................................
        
                                                / Ап.Апостолов /

 До

                        Христина Томова Костовска

                        с.Чеканчево, общ.Горна Малина, обл.Софийска / имот № 216023 /

       

                        Христо Крумов Христов

                        ул.”Зеленка” № 7,

                        гр.Благоевград,      / имот № 216023 /

             

                        Станислав Янев Неделчев

                         ж.к.”Възраждане” № 61,, вх.2, ет.7, ап.43

                        гр.Варна   / имот № 216023 /

                       

                        Гина Томева Парушева

                        Ж.к.”Красно село” № 188, ет.12

                        Гр.София   / имот № 216023 /

 

 

 

       Уведомявам Ви, че е изработен ПУП – ПЗ -  подробен устройствен план  план за застрояване  с отреждане за  имот с планосн.№ 216044, местност  “Полето”  в землището на гр.Симитли, съседен на Вашия имот,                  с цел промяна на предназначението на земеделска земя в „Друг вид производствен , складов обект”. Възложител на  ПЗ е  Деян Давидков.  

                 В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, отдел СУСКЕ.

ЕШ

 

 

        

    Кмет на общ.Симитли.....................................

        

                                                / Ап.Апостолов /