Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на "Програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива за 2018 - 2020г. на община Симитли".

Приемане на "Програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива за 2018 - 2020г. на община Симитли".

Приемане на "Програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива за 2018 - 2020г. на община Симитли".