Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До  

Николай Иванов Гаврилов

ул. “Иван Козарев” № 1,

гр.Симитли 

Юлия Стойнева Проданова

Ж.к. “Миньор” № 1, вх.Б, ет.3, ап.6

с.Брежани 

Огнян Стойнев Благоев

ж.к. “Струмско център ” № 24, вх.В, ет.5, ап.17

гр.Благоевград 

Маргарита Стефанова Георгиева

ул. “Менча Кърничева ” № 58,  ет.4, ап.14

гр. Благоевград 

Стоян  Славчов Юруков

ул. “Изворите ” № 63,

гр. Разлог 

Добрин Димитров Борисов

ул. “Николай Петрини” № 34,

гр.Благоевград 

Мая Желязкова Христова

Ж.к. “Еленово” № 45, вх.А, ет.7, ап.21

гр.Благоевград

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  промяна предназначението за „Селскостопанска постройка  за отглеждане на животни с прилежащи сервизни и обслужващи помещения ” на  поземлен имот планоснимачен  № 032102,   местност ”Десислаго”,     землище на  с.Градево / съседен на Вашия наследствен имот № 032101 /. Възложител: Георги Биров

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, дирекция СУСКЕ.

 ЕШ

 

 

 Кмет  ..................................
            / Ап.Апостолов /