Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До

Пламен  Александров Миленков

ул.“Генерал Тодоров“ №1,ет.2, ап.3

гр. Благоевград

Уведомяваме Ви, че е изработен ПУП – ПЗ /план за застрояване/ за промяна  предназначението за „Склад за съхранение и пакетиране на плодове,зеленчуци и цитруси, магазин за хранителни стоки, плодове и зеленчуци за  поземлен  имот планоснимачен             №029001, местност „Виро/Дола/, землище на с.Крупник, общ. Симитли./Възложител: Васил Геренски.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите  лица могат да направят   писмени  възражения чрез   Община Симитли  до  Административен съд Благоевград.