Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До

София Георгиева Кънчева  

ж.к..“Лагера“ №35, ет.4, ап.25

гр. София

Йордан Георгиев Тодоров

ул.“Иван Рилски“ №2 

гр.Рила 

Спас Крумов Миленков  

ж.к..“Света Троица“ №374,вх.Б, ет.7, ап.44

гр. София

Ангел Крумов Миленков

ул.“Дойран“ №8, ет.3,ап.5 

гр. Благоевград

 

Уведомяваме Ви, че е издадена  Заповед  № 210/08.06.2020г. на Кмета  на общ. Симитли  за  ПУП/ подробно устройствен план – ПЗ /план за застрояване/ за промяна  предназначението за „Склад за съхранение и пакетиране на плодове,зеленчуци и цитруси, магазин за хранителни стоки, плодове и зеленчуци за  поземлен  имот планоснимачен  №029001, местност „Виро/Дола/, землище на с.Крупник, общ. Симитли./Възложител: Васил Герински.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите  лица могат да направят   писмени  възражения чрез   Община Симитли  до  Административен съд Благоевград.

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/