Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ


Днес 08.06.2021 год. Общинска администрация -Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно предложение „ Изграждане на пристройка към съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда за собствени нужди в УПИ XXII, пл.сн.№321, кв. 42 по плана н ас. Крупник, община Симитли".


Предвижда се изграждане на пристройка към съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда. Пристройката ще е функционално свързана със съществуващата в имота двуетажна масивна жилищна сграда
Конструкцията на пристройката е стоманобетонна със носещи стоманобетонни колони, греди и плоча и преградни стени от решетъчни тухли на лепило.
Пристройката ще бъде изградена в УПИ XX II , пл.сн. №321 , кв.42 по плана на с. Крупник, община Симитли.
В рамките на 14-дневен срок ще се приемат възражения, мнения и становища.