Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 23.07.2021 год. Община Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно предложение „Ремонт и преустройство на таванско помещение в жилище“ в УПИ ІХ125, кв.24, гр. Симитли ,община Симитли с инвеститор Мартин Станиславов Беневски .

Предвижда се да се ремонтира и преустрои таванско помещение в жилище , за целта в таванското помещение ще бъдат обособени следните помещения: кухня с трапезария и дневна, спалня и баня с тоалетна . За да не се натовари конструктивно сградата, преградените стени на въпросните помещения ще се изпълнят от гипсокартон на конструкция. В надзида на таванското помещение ще се направят отвори за прозорци, за естествена осветеност на новите помещения.

За достъп до новия обект ще се ползва съществуващата стълбищна клетка на жилищната сграда, въпросния нов обект ще се ползва като самостоятелно жилище.

Покрива е двускатен с дървена носеща конструкция и керемиди.

В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяването ще се приемат възражения, мнения и становища  в деловодството на общината.

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/

ТС