Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Днес 26.07.2021 год. Община Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно предложение : „Изграждане на жилищна сграда за собствени нужди в ПИ 66460.805.1 ,по КККР на гр. Симитли, община Симитли“ с инвеститор Спас Джигуров.

Предвижда се изграждането на едноетажна масивна жилищна сграда за собствени нужди без сутерен /мазе , като помещенията които ще бъдат обособени при строителството на жилищната сграда са следните :

-              Кухня с трапезария , дневна ,спално помещение и баня с тоалетна.

Конструкцията на сградата е стоманобетонна със носещи стоманобетонни колони, греди и плоча и преградни стени от решетъчни тухли на лепило.

Покрива е двускатен с дървена носеща конструкция и керемиди.

Обработката на фасадите ще се изпълни частично от минерална мазилка в два цвята за фасадите и с дялан камък за цокъла.

В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяване ще се приемат възражения,мнения и становища.

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/