Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация гр. Симитли уведомява населението на общината, че  е изготвен Проект за промяна на Тарифа към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Симитли.

На основание чл.67, ал.7 от ЗМДТ и съгласно чл.77 и чл.78  от АПК на заинтересованите лица се предоставя едномесечен срок , считано от датата на публикуване , възможност за отправяне на предложения и становища по Проект за промяна на такса смет за 2022 год.

Публичното обсъждане на предложението за промяна на таксата за битови отпадъци на Община Симитли ще се проведе на 14.12.2021 год.  от 10.00 часа в  заседателната зала на общината при спазване на мерките за сигурност

Проекта за решение е публикуван на интернет страницата на общината : simitli.bg

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД -01-861/21.10.2021 год. за допълнение на Заповед №№РД-01-856 от 19.10.2021 год. на Министъра на здравеопазването становищата ,мненията и препоръките могат да се депозират на електронния адрес на общината: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или да се представят писмено в деловодството на общината в гр. Симитли , ул. „Христо Ботев“ №27. 

Общинска администрация Симитли