Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

О Б Я В А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

1. Със заповед № РД-876/14.07.2022 г. на командира на Командване на логистична поддръжка е разкрита процедура по обявяване на 31 вакантни длъжности във формирование от състава на Командване на логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища ,както следва:

 

- във в.ф. 57260 – Ловеч – 31 длъжности

2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 26.08.2022 г..

В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 година на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219 лева.

 

3. За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05

- офис за военен отчет в община Симитли – 0886 27 77 34

- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

- интернет сайтове; - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg