Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До Николай Иванов Цветин обл. Благоевград, общ. Благоевград гр. Благоевград, ж.к «Еленово» №94, вх. Б, ет. 3, ап. 7

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед № 457/12.10.2022г. на Кмета на община Симитли за допълване /поправка/ границите на имот пл.сн. №49 с площ от 346 кв.м по плана на с. Градево общ. Симитли. Новообразувания имот представлява собственост на н.-ци на Иван Александров петров.         В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр. Симитли, дирекция „СУСКЕЕПП“.

Кмет:......................... /Ап. Апостолов

БТ