Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Образование Бюджетните сметки за 2013г. - функция “Образование”

Бюджетните сметки за 2013г. - функция “Образование”

ОБЩИНА   СИМИТЛИ, ОБЛАСТ   БЛАГОЕВГРАД
Пк 2730,гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев”№27, тел.0748/72138,72157,факс0748/7223,e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ЗАПОВЕД
№ 160  / 08.03.2013г.
На основание чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл. 40 ал.1 и ал.2 от
ПМС №1 / 09.01.2013г. и моя Заповед № 124 / 25.02.2013г.
УТВЪРЖДАВАМ:
1.Бюджетните сметки за  2013г. на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити  във функция “Образование”,  както следва:
1.1.Функция “Образование”
1.1.1.Дейност “Общообразователни училища”
1.1.1.1. СОУ “Св.св. Кирил и Методий” гр.Симитли  - 1 130 924,00 лв.
1.1.1.2. СОУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Крупник  -  489 430, 00  лв.
1.1.1.3. ОУ “Св.Паисий Хилендарски” с.Долно Осеново – 244 416,00 лв.
1.1.2.Дейност ”Целодневни детски градини и обединени детски заведения”
1.1.2.1. ОДЗ “Радост” гр.Симитли – 503 210,00 лв.
1.1.2.2. ОДЗ “Детско царство” с.Крупник – 328 329,00 лв.
1.1.2.3  ОДЗ кв.Ораново, гр.Симитли –159 488 ,00 лв.
1.1.2.4  ДГ  с. Долно Осеново – 209 988,00 лв.
КМЕТ:
/АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ/