Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


 

Уведомявам Ви, че е издадена ЗАПОВЕД №609 от 01.11.2023г. от Вр. И. Д на общ. Симитли, чрез която се допуска изработване на подробен  устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР).

Проекта се предвижда да обхване ул. „ Христо Смирненски“ между осова точка  31, осова точка 32, към осова точка 54 за промяна на улична регулация ПУП- ПР  за УПИ VII-767 и разделяне на УПИ VIII-766 на три: УПИ IX-766, УПИ X -766 и УПИ XI-766, кв. 36 по регулационния план на гр. Симитли, общ. Симитли.

Възложител: Община Симитли

Проектът е на разположение в техническия отдел  в сградата на ОбА - Симитли.