Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 21.11.2023 година /вторник/ от 10:00 часа ще проведе заседание в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния дневен ред:

1.Структуриране на Постоянните комисии на Общински съвет – Симитли и попълване на техния състав.
2.Избор на заместник председатели на Общински съвет – Симитли.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ЗАПОВЯДАЙТЕ!